Pages: 1 2 3 4

„Stát se matkou mě bolelo víc než porod“

S Eliškou Vlastou Kupšovskou jsme na sebe poprvé narazily, když jsem začala shromažďovat data o počátcích kojení v porodnicích. Stejně jako já se Eliška v té době pokoušela komunikovat s Laktační ligou. A stejně jako já nepříliš uspokojivě. Nicméně Elišce alespoň dorazila odpověď, což já rozhodně přes několikeré pokusy (naposledy na FB Laktační ligy pod postem z 6. února 2018) tvrdit nemohu. Eliška se od té doby začala více soustředit na téma ambulantního porodu a právě o něm jsme si povídaly u ní doma. Nad talířem výborného slepičího vývaru, který bychom s Eliškou přály všem šestinedělkám.

Dosáhnout na ambulantní porod není pro každého

Na začátek obligátní otázka – co je ambulantní porod?

Ambulantním porodem se lidově označuje situace, kdy rodina přijede do porodnice, je ošetřena a po porodu odchází na vlastní žádost. Dřívější odchod z porodnice se neděje tak, že by matku s dítětem někdo musel propouštět a dovolil jim odejít. Prostě sami chtějí odejít domů, což jim musí být umožněno v každé české porodnici, pokud dítě není v bezprostředním ohrožení života. U matky je možná nedobrovolná hospitalizace pouze v případě, kdy není při vědomí, nebo je pod vlivem duševní poruchy nebo návykové látky a ohrožuje sama sebe nebo své okolí (více v článku Věry Jedličkové).

Odchod rodičům usnadňuje metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví nazvaný Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního prostředí (zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 8/2013). Postupem se mají závazně řídit fakultní porodnice. Pro ostatní porodnice je Postup doporučující. Dle Postupu například nemůže být dřívější odchod z porodnice sám o sobě důvodem, aby porodnice informovala orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Pro koho je podle tebe vhodný ambulantní porod?

Pro zdravé a sebevědomé rodiče, kteří chtějí trávit první hodiny pohromadě s děťátkem v domácím prostředí. Vědí, že se na to musí dopředu připravit. Jsou si vědomi, že si musí zajistit stravu a úklid, což by jinak po čas hospitalizace v porodnici zajistil obslužný personál. Ambulantní porod je pro rodiče, kteří znají svá práva a povinnosti, a nechtějí je přenášet na nikoho jiného.Miminko v porodnici

Myslím si, že vhodný by ale mohl být takřka pro každého. Nicméně zajistit si v této době ambulantní porod, někdy takřka vyhádat, pro každého není. Chtěla bych zdůraznit, že pokud se někomu navzdory vlastnímu přání nepodaří odejít dříve z porodnice, rozhodně není špatným rodičem. Stává se to a není to selhání rodičů. Ne každý se dokáže postavit proti silnějšímu, autoritativnějšímu.

Vnímáš v současné době nějaké nevýhody ambulantního porodu?

V ideálním případě by to bylo tak, že propuštěná „jednotka“ matka a dítě – má zajištěnu zdravotní péči v domácím prostředí. Dnes tomu tak není. Kardinální problém vidím v tom, že současný systém péče o matku a dítě poskytuje péči separátně. Neakceptuje, že co je dobré pro matku, je dobré i pro dítě a naopak. Máme tu pediatra a dětskou sestru – ti pečují o dítě. Po porodu – po odchodu z porodnice – neexistuje standardizovaná péče o matku. Matka je poučena, že v případě potíží se má obrátit na porodnici, kde rodila. Přesun do porodnice je pro jednotku matka a dítě nevýhodný ve všech směrech. Návštěva po šestinedělí u ambulantního gynekologa není žádnou péčí o rané mateřství. Ale jak pečuje o matku v šestinedělí stát? Nijak.

Nevýhoda ambulantního porodu v současné chvíli spočívá v tom, že rodiče musí objevit „neexistující péči“ o matku a dítě v jedné osobě, a tu si zaplatit. To je komunitní porodní asistentka – vystudovaná odbornice pro fyziologickou šestinedělku a novorozence do 6 týdnů jeho života. Ona pečuje o „jednotku“. Jsem toho názoru, že nevýhoda ambulantního porodu je v tom, že máme málo komunitních porodních asistentek nebo jejich rozmístění po republice je nerovnoměrné.

Dalším úskalím, se kterým se někteří rodiče setkávají, jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD). Ne všichni praktičtí lékaři jsou ochotni navštívit nebo ošetřit dítě mladší tří dnů. Nic jim přitom nebrání, aby takovou péči poskytovali. V momentě, kdy Ministerstvo zdravotnictví vydalo zmiňovaný Postup, už nemyslelo na to, že si taky musí ujasnit zajištění návazné péče s PLDD. Mimochodem poskytování péče novorozencům mladším 72 hodin se věnovala už v minulosti Liga lidských práv.doktor

Kdo dnes ještě v péči o „jednotku“ chybí v nabídce veřejné zdravotní péče? Už jsem zmínila komunitní porodní asistentku, zmíním ještě laktační poradkyni, dulu či hospodyni. Tak to funguje například v Nizozemí a tyto služby jsou tam hrazené z veřejných financí.

Pokud chce rodič s dítětem absolvovat screeningová vyšetření, musí si je zařídit sám.  Musí si pak tedy zodpovědně zvážit, jestli je pro něj komfortnější odejít předčasně z porodnice, a pak si někam zajet na odběr krve z paty (tento odběr lze provést i doma např. komunitní porodní asistentkou nebo pediatrem), na kontrolu kyčlí, uší, očí apod., nebo zůstat v porodnici, kde tato vyšetření provádí standardně po dobu hospitalizace.

Co argument, že v porodnici je to pro matku i dítě prostě bezpečnější?

Bylo by pošetilé přehlížet fakt, že po porodu se může matce nebo dítěti stát prakticky cokoliv. I doma. I za týden. I za měsíc. Je pravda, že do 72 hodin se projevují nejčastější vývojové vady novorozence, takže v porodnici je určitě dobré zůstat na pozorování, pokud si rodiče myslí, že je to pro matku a dítě dobré. Nicméně ani těch 72 hodin neznamená 100% jistotu vynikající život zachraňující péče, jelikož známe případy pozdějších úmrtí dětí (viz tabulka níže). Rodič musí vědět tak jako tak, kam se obrátit, když se s matkou nebo dítětem něco stane.

 

Úmrtí živě narozených novorozenců v roce 2015 po 3. dnu od narození (dle porodní hmotnosti)

 2 000–2 499 g 2500+ g
4. den12
5. den10
6. den00
7.-13. den16
14.-20. den02
21.-27. den22
28.-93. den13
Celkem615
Zdroj: Statistika Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR: Rodička a novorozenec 2014-2015, s. 181.

 

Je třeba si říci, a to podle mě narovná nevýhody spojené s dřívějším odchodem z porodnice, že matka dítě doma neustále observuje, tráví s ním veškerý čas. Proto s ním také odešla dříve domů, aby s ním byla nerušeně. V porodnici to tak nebývá. Pokud si dětské sestry vzaly dítě k sobě, tak tam na něj nikdo neustále nekouká. Sester je málo, mají spoustu jiné práce, papírování, jsou přetížené z důvodu přesčasů a krutých směn. Prostě není v jejich silách, aby 24 hodin pozorovaly nepřetržitě jedno konkrétní dítě (zvlášť, když těch dětí tam mají víc). Pro dokreslení situace – loni byl medializován případ, kdy bylo modrající miminko odneseno na observaci na lůžko, kde byl monitor, a to dítě tam zemřelo. Sestra donesla dítě matce na kojení a teprve pak si všichni všimli, že dítě již nežije.

Pokračování na straně 2

(Čteno 4,115x)
Líbil se Vám článek? Sdílejte 🙂

You may also like...

  • Karolína Novotná

    Být matka není lehké. Já se snažím dělat pro dceru maximum, ale někdy jsem tak vyčerpaná, že jsem ráda, když si ji manžel na hodinu nebo dvě vezme ven a já si můžu jen lehnout 🙂 . Většinou ten čas ale využívám k tomu, že objednávám pleny, kosmetiku, nebo dětské oblečení . Přijde mi, že máme všeho hroznou spotřebu 😀 .