Pages: 1 2

Poporodní psychózu nepřehlédne ani laik

Aneb druhá část rozhovoru s MUDr. Janem Hankou z Národního ústavu duševního zdraví. První část si můžete přečíst zde.

Další informace k poporodní psychóze najdete v záložce Duševní zdraví.

Poporodní (laktační) psychózu poznáte snadno

V České republice trpí poporodní psychózou zhruba 100-200 maminek ročně. Spousta lidí si ale poporodní depresi a psychózu plete. Jak se od sebe liší?

Projevy se od sebe liší velmi dramaticky. Tak, jak si poporodní depresi můžeme někdy splést s běžnou únavou a poporodním blues, poporodní psychózu nepřehlédne ani laik, který se psychologii nikdy nevěnoval. Jedná se o stavy, které začínají někdy nenápadně, ale mohou se zhoršit v řádu hodin.Smutná žena

Poporodní psychózou jsou nejvíce ohroženy ženy, které jsou bipolární. Ze všech případů poporodních psychóz až 80 % žen dříve či později dostane diagnózu bipolární poruchy. Zhruba 15 % připadá na ženy s psychotickými poruchami – schizofrenie nebo příbuzné poruchy. Jen zbylých 5 % jsou ženy s jinými psychickými potížemi, nebo ženy, které mimo šestinedělí jiné potíže nikdy neměly a mít nebudou. To znamená, že pokud všechno probíhá dobře, už dopředu mnohdy tušíme, že u ženy existuje riziko poporodní psychózy. Většinou se tedy jedná o ženu, která je sledovaná u psychiatra a ví, že by se něco takového mohlo stát.

U některých žen je poporodní psychóza prvním projevem duševní nemoci. Je na lidech kolem dané maminky, aby si toho všimli. Obecně je totiž pro psychózu zcela typická ztráta náhledu na chorobnost prožitků, myšlenek a jednání. Čím je člověk nemocnější, tím si připadá zdravější.

Jak si tedy okolí může všimnout, že maminka trpí poporodní psychózou?

První znaky bývají nespecifické. Často se objevuje nespavost. Při péči o novorozence se cyklus spánku a bdění rozpadá. Ovšem při poporodní psychóze se schopnost znovu usnout a spát alespoň pár hodin ztrácí.

Dále se objevují poruchy pozornosti, roztěkanost, pocit napětí na emoční úrovni – úzkost nebo neklid -, projevy podrážděnosti až slovní agresivity. Velice rychle se rozvíjí bizarní chování.

Okolí nerozumí slovním projevům ženy. Může spojovat věci, které spolu nesouvisí. Může být podezíravá. Může trpět halucinacemi, bizarními telepatickými prožitky – někdo jí čte myšlenky, krady myšlenky, vkládá myšlenky.psychóza

Narozdíl od jiných psychóz vídáme u poporodních psychóz obraz úplné dezorganizace, včetně dezorientace a zpětné amnézie na tyto stavy. Žena vůbec neví, co dělá. Vypadá jako ve snu nebo jako omámená pod vlivem drog. V téhle fázi není schopná se postarat o miminko. Není pak už pochyb o tom, že žena musí být hospitalizovaná i bez svého souhlasu. Pokud by se ostatně až v této fázi dostala do nemocnice, mohlo by být pozdě.

Okamžik, kdy kontaktujeme psychiatra, který velmi pravděpodobně doporučí hospitalizaci, je tedy dříve – když se vyskytnou bizarní myšlenky, které se projeví nepochopitelnou řečí.

Zřejmě není na místě zobecňovat. Nicméně lze říct, jak dlouho pak zpravidla bývá maminka mimo domov?

Průběh a délka hospitalizace u poporodních psychóz je podobná těm u jiných psychotických poruch. Počítá se na týdny, typicky 1-2 měsíce.

Akutní stav, kdy by žena mohla být nebezpečná sobě nebo okolí, většinou trvá 1-2 týdny. Po zlepšení, i když je žena hospitalizovaná, bývají povolené a samozřejmě doporučeníhodné návštěvy zvenku, následně vycházky a propustky do domácího prostředí.

Pokračování na straně 2

(Čteno 1,037x)
Líbil se Vám článek? Sdílejte 🙂

You may also like...