Myslí politické strany na šestinedělky? Díl druhý

V květnu, kdy se teprve tvořily programy do voleb do Poslanecké sněmovny, jsme oslovily politické strany s preferencemi nad 5 % hlasů s dotazem, jestli ve svých programech plánují nějaké kroky ke zlepšení porodní a poporodní péče v nemocnicích. Skrovné výsledky jsme publikovaly zde.

Volby se blíží mílovým krokem a je na čase se podívat, jak to dopadlo. Opět se zaměříme jen na strany, které se mají aktuálně šanci dostat nad 5 % hranici. Vycházet budeme primárně z jejich psaného programu uvedeném na jejich stránkách. O sliby, které nám napíší pouze do emailu, nemáme zase až tak moc zájem. Nebudeme řešit systémovost nebo demokratičnost uvedených politických stran, ale věříme, že to u voleb berete v potaz. Naší demokracie a s ní spojených „výhod“ (za všechny zmiňme alespoň pro tyto stránky velmi důležitého práva na informace či svobody slova) si velmi vážíme a nepovažujeme je za nic automatického.

Vycházíme z toho, že pokud je dané téma pro stranu dostatečně důležité a chce ho prosazovat, má ho prostě a jednoduše ve svém programu. Stejně jako např. otázky paliativní péče, kterou jako by od sebe některé strany kopírovaly 🙂 Obecné proklamace typu “širší možnost volby pro pacenta”, které mohou znamenat prakticky cokoliv, nepovažujeme za dostatečně konkrétní na to, abychom z nich cokoliv pro porodnictví vyvozovaly.

Hnutí ANO

Program ANO ani kniha snícího Andreje Babiše porodní ani poporodní péči neřeší. Stejně jako u některých jiných stran se zabývá alespoň obecnou otázkou kvality zdravotnictví. Slibuje řešit otázku nedostatku pracovníků ve zdravotnictví, jejich náležitého ohodnocení a kvalifikace (viz str. 36-38 programu).

ČSSD

Program ČSSD také k porodní a poporodní péči mlčí. Slibuje nicméně zajistit srovnatelnost poskytovaných zdravotnických služeb a větší informovanost o kvalitě péče jednotlivých lékařů. Dále se ČSSD zavazuje zvýšit platy zdravotníkům a podporovat jejich vzdělávání (viz str. 19-20 programu).

KSČM

Program KSČM v oblasti zdravotnictví je celkově dosti stručný – ani v něm otázku porodní a poporodní péče nenajdeme. KSČM slibuje „podporu dostupné a kvalitní potřebné (?) zdravotní péče“ a „zlepšení finančních, pracovních a vzdělávacích podmínek zdravotnických pracovníků” (viz kapitola II programu).

SPD

Program SPD v oblasti zdravotnictví nijak nevybočuje, o porodní ani poporodní péči není ani zmínka. SPD slibuje zkvalitnění zdravotnictví prostřednictvím zvyšování odměn lékařům a středního zdravotnického personálu, snížení přesčasů a byrokracie. SPD bez jakékoliv specifikace uvádí, že „je nutné řešit znovu další vzdělávání lékařů s ohledem na návrhy lékařské komory a znovu definovat požadavky v systému vzdělávání zdravotních sester. “ (viz kapitola programu s názvem Vzdělávání dětí a zdraví občanů na prvním místě)

ODS

Program ODS se otázkou porodní a poporodní péče nijak nezabývá. Kvality poporodní péče by se nicméně mohl dotknout alespoň slib zajistit zdravotnímu personálu dobré finanční ohodnocení, dostupné a kvalitní postgraduální vzdělávání, zjednodušení administrativy a omezení přesčasové práce“. 

Piráti

Program Pirátů uvádí, že Piráti dají možnost využívat služby osvědčené v zahraničí (např. porodní asistetky). I oni chtějí zlepšit podmínky pro zdravotníky (zvýšit finanční ohodnocení a osobní bezpečnost, snížit nadbytek přesčasů a přetížení administrativou, zaměřit se na oblasti vzdělávání, kompetencí a nejasných odpovědnosti za chyby). Rovněž by měly být zveřejňovány informace o kvalitě a hodnocení služeb.

Kromě programu ovšem mají Piráti také programové stanovisko k porodnictví, které shrnují takto:

Piráti chtějí reformu systému zdravotních pojišťoven, která umožní větší rozmanitost péče. Poptávka povede k nabídce předporodní a porodní péče vedené porodními asistentkami (a hrazené z pojištění). Změna vyhlášky umožní kontinuální péči poskytovanou porodními asistentkami (dnes hrozí milionová pokuta). Ženy pak budou mít skutečnou možnost informované volby podle svého zdravotního stavu a průběhu těhotenství.

Zvlášť chválíme zmínku na začátku programového stanoviska o „překonaném doporučení kojit novorozence po třech hodinách“. Náš průzkum o podpoře kojení v českých porodnicích dokazuje, že jde o velmi častou věc. Podle studie z roku 2002 přitom až 75 % kojených dětí ve věku 5 až 36 dní je již po 3 hodinách od posledního kojení velmi výrazně hladové (v porovnání s 17 % dětí s umělou výživou).

KDU-ČSL

Program KDU-ČSL taky porodní či poporodní péči nezmiňuje. Stejně jako většina ostatních stran slibuje zlepšit pracovní podmínky zdravotníků (řešit přesčasy, odbourat administrativu), řešit nedostatek pracovníků, systémově měnit jejich vzdělávání.

Na stránkách brněnských lidovců se nicméně včera objevil článek o podpoře porodních domů. Porodní dům by tak údajně mohl být zřízen v areálu Fakultní nemocnice v Bohunicích nebo v areálu Nemocnice Milosrdných bratří.

TOP09

Program TOP09 obsahuje jako jeden z mála slovo „poporodní”:)  TOP09 slibuje, že zajistí „dostupnost kvalitní základní péče, včetně poporodní péče o rodičku a novorozence, a to i v odlehlých oblastech.“ Tak aspoň něco, i když mnoho to skutečně není. Stejně jako u většiny dalších stran mají kvalitu zdravotnictví dle TOP09 posílit mj. zlepšení postavení zdravotníků (vyšší mzdy, dostatek podpůrného personálu, celoplošný a důsledný kontrolní systém vzdělávání zdravotníků). 

STAN

Program STAN neobsahuje ani zmínku o porodní či poporodní péči. Opět se ale objevují zmínky o zkvalitnění zdravotnictví (zejm. navýšení platu zdravotníkům, stanovení standardů poskytované péče, finanční, personální a organizační navýšení oblastí s nedostatkem zdravotníků).

Zelení

Program Zelených narozdíl od programů většiny politických stran obsahuje celý jeden odstavec o porodní a poporodní péči:

12. Umožníme ženám zvolit si způsob, místo a okolnosti porodu a zajistíme bezpečnou porodní i poporodní péči.

Umožníme ženám se svobodně rozhodnout, zda chtějí rodit v porodnici, porodním domě či doma. Zasadíme se o úpravu postavení porodních asistentek, která umožní výkon jejich profese v plném rozsahu jejich kompetencí. Zasadíme se o to, aby byly služby porodních asistentek plně hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Obecně Zelení zmiňují i zkvalitnění zdravotnictví (zvýšení platů zdravotníků, či zajištění kvalitní zdravotních služeb i v odlehlých lokalitách).

Závěrem

Jen tři strany zmiňují ve svém programu porodní nebo poporodní péči, či obojí. Zatímco u TOP09 jde jen o velmi povšechnou zmínku, u Zelených a zvláště pak Pirátů je plán mnohem konkrétnější.

S přivřením obou očí do této skupiny můžeme zařadit i KDU-ČSL, i když oznamovat podporu porodním domům tři dny před volbami a navíc jen regionálně se jeví poněkud zvláštní.

Nezbývá než doufat, že se tématu do budoucna zhostí i ostatní politické strany.

(Čteno 276x)
Líbil se Vám článek? Sdílejte 🙂

You may also like...