Poporodní úzkosti

Poporodní úzkosti

Většina lidí ví nebo alespoň tuší o existenci poporodní deprese. Je méně známé, že žena může po porodu (ale už i během těhotenství) zažívat také úzkostné stavy. Přitom může jít až o 8,7-30 % šestinedělek.

Nadměrné úzkosti se nejčastěji týkají pocitu odpovědnosti za novorozence a péče o něj. Vyskytnout se mohou i přílišné obavy o bezpečnost a zdraví dítěte. Až 14 % žen může zaznamenat úzkost z tělesných změn (váhový přírůstek, strie, jizvy), což může nejen narušovat sexuální život, ale také vytvářet další obavy o partnerovu věrnost.

Stejně jako u deprese nelze odhadnout dopředu, zda se nadměrné poporodní úzkosti vyskytnou právě u vás. Mezi rizikové faktory však patří:

 • partnerský nesoulad,
 • rodinná anamnéza úzkostné poruchy,
 • duševní porucha partnera,
 • nižší socioekonomické postavení.

Postupně doplníme informace i o jednotlivých typech úzkostí. Uvádějí se zejména tyto:

 • panická porucha,
 • obsedantně-kompulzivní porucha,
 • posttraumatická stresová porucha,
 • generalizovaná úzkostná porucha,
 • sociální fóbie.

Jak se úzkostná porucha projevuje?

A. Fyzicky

 • napětí ve svalech, bolest hlavy,
 • mravenčení,
 • závratě,
 • zrychlené dýchání,
 • pocení nebo návaly horka,
 • zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce,
 • zvýšený krevní tlak,
 • problémy se spánkem,
 • potřeba častější nebo naopak méně časté návštěvy toalety,
 • stažený žaludek,
 • panické záchvaty.

B. Psychicky

 • vnitřní neklid, nervozita,
 • pocity strachu,
 • obavy z nejhoršího,
 • pocity, že svět strašně zrychlil nebo naopak zpomalil,
 • obavy, že ostatní lidé mohou vidět vaši nervozitu,
 • obavy, že se na vás ostatní dívají,
 • mysl je zcela zaneprázdněná myšlenkami,
 • excesivní zabývání se negativními zážitky,
 • přehrávání si situací z minulosti a přemítání, co jste mohla udělat jinak,
 • neschopnost se koncentrovat,
 • pocity otupělosti.

Není až tak výjimečné, že se spolu s úzkostnými symptomy vyskytují i symptomy depresivní.

Jak se léčí úzkostná porucha?

Existují 3 základní varianty:

 • psychoterapie (zpravidla kognitivně behaviorální terapie – CTB),
 • medikace,
 • kombinace obou těchto přístupů.

Anglicky, norsky, nizozemsky, finsky nebo čínsky mluvící mohou také vyzkoušet online CTB program MoodGYM, který zdarma poskytuje Australia National University.

Jak si můžete pomoct sama?

Protože nadměrné poporodní úzkosti zpravidla nepřemůžete sama, nejdůležitější je, abyste co nejdříve vyhledala odbornou pomoc. Kromě toho pak můžete vyzkoušet následující tipy:

 • Přesměrujte svoji pozornost (místo toho, co ve vás vyvolává úzkost, se zaměřte na nějaký detail vašeho oblečení, podlahu atd.),
 • naučte se uklidňující dechová cvičení (jedno takové popisujeme tady),
 • pravidelně choďte na procházky nebo provozujte jinou fyzickou aktivitu,
 • navažte kontakt se specializovanou organizací – v ČR jsme zatím našly jen relativně novou organizaci s názvem Úsměv mámy. Pokud víte o dalších uskupeních, dejte nám vědět na adresu info@sestinedelky.cz. Podpory pro čerstvé maminky není nikdy dost! Ze zahraničních lze doporučit například No Panic nebo Anxiety UK.

Zdroje:

Kamarádová, D. – Praško, J. – Látalová, K. a kol.: Validace české verze Beckova inventáře úzkosti, in: Česká a slovenská psychiatrie, 112(4), 2016, s. 153-158.

Mohr, P.: Poporodní psychické poruchy, in: Takács, L. – Sobotková, D. – Šulová, L. (eds.): Psychologie v perinatální péči – Praktické otázky a náročné situace, Grada Publishing, 2015, s. 75-104.

National Association for Mental Health (Mind): Understanding Postanatal Depression and Perinatal Mental Health.