Test poporodní deprese

Test poporodní deprese

Upozornění: Výsledky následujících sebehodnotících metod jsou indikací výskytu syndromů poporodní deprese. Pro určení Vaší diagnózy a léčbu se prosím obraťte na příslušného odborníka (z důvodů dlouhých čekacích lhůt u psychiatrů se nicméně obvykle doporučuje vést první kroky do ordinace Vašeho praktického lékaře; v případě akutní potřeby neváhejte vyhledat krizové centrum, např. v Praze RIAPS nebo Bohnice, v Brně v Bohunicích). 

K detekci poporodní deprese lze v první řadě použít dotazník PRIME MD2:

  1. Během posledního měsíce mívám smutnou náladu nebo pocity selhání, neúspěchu nebo beznaděje (ano/ne).
  2. Během posledního měsíce nepociťuji potěšení z věcí, které běžně dělám ráda, nebo o ně nemám zájem (ano/ne).

Výsledek testu je pozitivní, pokud je odpověď alespoň na jednu otázku kladná. Pak se dále pokračuje v diagnostice.

Nejčastěji používaným nástrojem je Edinburghská škála poporodní deprese (Edinbourgh Postnatal Depression Scale), sebehodnotící dotazník s deseti otázkami.

Edinburghská škála se doporučuje zkoušet nejdříve 2 týdny po porodu, ideální je ale testovat se až 6-8 týdnů po porodu. Nezapomeňte, že výsledek pouze ukazuje na výskyt symptomů, diagnózu a léčbu určuje odborný lékař.

Edinburghskou škálu poporodní deprese si nyní můžete vyzkoušet v češtině i na našich stránkách. Pokud se Vám dotazník nezobrazuje správně, napište nám na info@sestinedelky.cz.

 

EDINBURGHSKÁ ŠKÁLA POPORODNÍ DEPRESE:

Zaškrtněte tu odpověď, která nejlépe vyjadřuje, jak jste se cítila v PRŮBĚHU MINULÉHO TÝDNE, včetně dneška.

1. Byla jsem veselá a vnímala převážně humorné stránky života.

 
 
 
 

2. Hleděla jsem do budoucnosti s radostí a nadějí.

 
 
 
 

3. Zlobila jsem se nepřiměřeně, když se něco nedařilo.

 
 
 
 

4. Byla jsem úzkostná a starostlivá, aniž by k tomu byly rozumné důvody.

 
 
 
 

5. Cítila jsem se vyděšená, až trochu v panice, a to bez vážných důvodů.

 
 
 
 

6. Mnoho věcí se mne nepříjemně dotýkalo.

 
 
 
 

7. Byla jsem tak znepokojená, že jsem špatně spala.

 
 
 
 

8. Měla jsem špatnou a mizernou náladu.

 
 
 
 

9. Byla jsem tak nešťastná, že jsem plakala.

 
 
 
 

10. Napadaly mě myšlenky, které mne znepokojovaly.

 
 
 
 


Zdroje:

Břicháček, V.: Edinburghská škála postnatální deprese: ověření v České republice, Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, 2000.

Mohr, P.: Poporodní psychické poruchy, in: Takács, L. – Sobotková, D. – Šulová, L. (eds.): Psychologie v perinatální péči – Praktické otázky a náročné situace, Grada Publishing, 2015, s. 75-104.